Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
06-08-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling
Lees verder...

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
06-08-2020
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de
Lees verder...

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
06-08-2020
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel
Lees verder...

Privégebruik auto en omzetbelasting
30-07-2020
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel
Lees verder...

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
30-07-2020
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove
Lees verder...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
30-07-2020
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang
Lees verder...

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
23-07-2020
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze
Lees verder...

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
23-07-2020
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst
Lees verder...

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
23-07-2020
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een
Lees verder...

Regeling TOFA twee weken langer open
16-07-2020
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het
Lees verder...

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
16-07-2020
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen
Lees verder...

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
16-07-2020
De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner.
Lees verder...

Uw NOW-aanvraag afronden 
16-07-2020
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona
Lees verder...

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
09-07-2020
Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
Lees verder...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
09-07-2020
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
Lees verder...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
09-07-2020
Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel
Lees verder...

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
09-07-2020
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht
Lees verder...

NOW-2 kan worden aangevraagd
07-07-2020
Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier
Lees verder...

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
02-07-2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn
Lees verder...

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
02-07-2020
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze
Lees verder...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
01-07-2020
Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder...

Regeling NOW-2 gepubliceerd
25-06-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder...

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
25-06-2020
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een
Lees verder...

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
25-06-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van
Lees verder...