Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten
22-08-2019
Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet
Lees verder...

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast
22-08-2019
De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt
Lees verder...

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen
15-08-2019
De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het
Lees verder...

Auto met transportschade is nieuw voor bpm
15-08-2019
Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van
Lees verder...

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?
15-08-2019
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige
Lees verder...

Aanpassing BPM per 1 juli 2020
08-08-2019
De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de
Lees verder...

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020
08-08-2019
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met
Lees verder...

Beperking duur alimentatie
08-08-2019
De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt
Lees verder...

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet
01-08-2019
Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde
Lees verder...

Aanmelding nieuwe KOR
01-08-2019
De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt
Lees verder...

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
01-08-2019
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.
Lees verder...

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete
01-08-2019
Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,
Lees verder...

Kartelverbod zzp‘ers
25-07-2019
Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken
Lees verder...

Box 3-heffing
25-07-2019
Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen
Lees verder...

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning
25-07-2019
De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een
Lees verder...

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband
25-07-2019
Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse
Lees verder...

Commissie belastingheffing multinationals
18-07-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen
Lees verder...

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging
18-07-2019
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en
Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie ATAD2
18-07-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het
Lees verder...

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans
11-07-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.
Lees verder...

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting
11-07-2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,
Lees verder...

Forfaits in het belastingstelsel
11-07-2019
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het
Lees verder...

Commissaris geen btw-ondernemer
11-07-2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet
Lees verder...

Werken als zelfstandige
04-07-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd
Lees verder...