Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
09-07-2020
Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
Lees verder...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
09-07-2020
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)
Lees verder...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
09-07-2020
Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel
Lees verder...

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
09-07-2020
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht
Lees verder...

NOW-2 kan worden aangevraagd
07-07-2020
Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier
Lees verder...

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
02-07-2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn
Lees verder...

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
02-07-2020
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze
Lees verder...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
01-07-2020
Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder...

Regeling NOW-2 gepubliceerd
25-06-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder...

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
25-06-2020
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een
Lees verder...

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
25-06-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van
Lees verder...

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
25-06-2020
De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een
Lees verder...

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
25-06-2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in
Lees verder...

Ontslag met wederzijds goedvinden
25-06-2020
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt
Lees verder...

Tozo niet voor student-ondernemers
18-06-2020
De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen
Lees verder...

Tegemoetkoming kosten eHerkenning
18-06-2020
Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven
Lees verder...

Kamervragen fiscale coronamaatregelen
18-06-2020
De staatssecretarissen van FinanciËn hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor
Lees verder...

Verkorting maximale betaaltermijn
18-06-2020
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten
Lees verder...

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
18-06-2020
De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen.
Lees verder...

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
18-06-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Lees verder...

Voorschot subsidie praktijkleren
17-06-2020
De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de
Lees verder...

Vangnetregeling flexwerkers
11-06-2020
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er
Lees verder...

Aanschafsubsidie elektrische auto
11-06-2020
De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren
Lees verder...

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
11-06-2020
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum
Lees verder...