Uitzondering op eis vlakke laadvloer
24-09-2020
Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig
Lees verder...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
24-09-2020
In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister
Lees verder...

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
24-09-2020
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De
Lees verder...

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
24-09-2020
Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste
Lees verder...

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
17-09-2020
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de
Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
17-09-2020
Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel
Lees verder...

Belastingplan 2021: een overzicht
17-09-2020
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo
Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
17-09-2020
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen
Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
17-09-2020
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig
Lees verder...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3
17-09-2020
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van
Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
17-09-2020
Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,
Lees verder...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
17-09-2020
Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de
Lees verder...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
17-09-2020
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van
Lees verder...

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
10-09-2020
Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij
Lees verder...

Beslag OM op banktegoeden
10-09-2020
De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd
Lees verder...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
10-09-2020
Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet
Lees verder...

Besluit functionele valuta aangepast
03-09-2020
De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de
Lees verder...

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap
03-09-2020
Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een
Lees verder...

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap
03-09-2020
De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin
Lees verder...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen
31-08-2020
De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige
Lees verder...

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan
27-08-2020
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
Lees verder...

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding
27-08-2020
In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op
Lees verder...

Aanzegverplichting
27-08-2020
De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
Lees verder...

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto
27-08-2020
In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge
Lees verder...