Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen
17-10-2019
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger
Lees verder...

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling
17-10-2019
De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning
Lees verder...

Subsidieregeling sanering varkenshouderij
17-10-2019
De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij
Lees verder...

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
14-10-2019
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw
Lees verder...

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander
10-10-2019
Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van
Lees verder...

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis
10-10-2019
Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten
Lees verder...

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt
10-10-2019
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie
Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie
10-10-2019
Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het
Lees verder...

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen
03-10-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is
Lees verder...

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding
03-10-2019
Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen
Lees verder...

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat
26-09-2019
Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden
Lees verder...

Kamervragen nieuwe KOR
26-09-2019
Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent
Lees verder...

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen
26-09-2019
In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een
Lees verder...

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen
19-09-2019
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel
Lees verder...

Maatregelen vennootschapsbelasting
19-09-2019
Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000
Lees verder...

Maatregelen inkomstenbelasting
19-09-2019
Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1
Lees verder...

Maatregelen loonbelasting
19-09-2019
Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting
Lees verder...

Maatregelen omzetbelasting
19-09-2019
Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke
Lees verder...

Bronbelasting op royalty en dividend
19-09-2019
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de
Lees verder...

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer
19-09-2019
Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar
Lees verder...

Wijzigingen formeel belastingrecht
19-09-2019
Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan
Lees verder...

Maatregelen verhuurderheffing
19-09-2019
Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde
Lees verder...

Aanpassing box 3
12-09-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de
Lees verder...

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein
12-09-2019
De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt
Lees verder...